Close

Tourism

Tourist Places

  • Gautam Budh Mandir
  • Fakharpur Mandir
  • Anganur Jal Vidyut Pariyojna
  • Makhdum Shah Ka Mazaar